شماره تلفن مجازی

نسل جدید تلفن ثابت را VOIP یا تلفن بر بستر شبکه می گویند که به شماره تلفن مجازی مشهور می باشد و مزایای آن بسیار زیاد و کاربردی می باشد و بیشتر مناسب کسب و کارها و مشاغل بوده و همچنین امکان استفاده از مرکز تماس ابری را نیز فراهم می کند.

شماره تلفن مجازی یا شماره تلفن ابری چیست؟

شماره تلفن مجازی، شماره تلفن ابری، دفتر کار مجازی ، اینها عبارتهایی هستند که این روزها خیلی به گوشمان می رسد، ولی شاید تفکر شفاف و روشنی نسبت به آنها نداشته باشیم. در این پست قصد داریم بدانیم این عبارتها چه معنی دارند و چه طور در روند و پیشرفت کسب و کارمان کمک می کنند.

شماره تلفن مجازی

سیستم تلفن مجازی چیست و چه تفاوتی با سیستم تلفن معمولی دارد؟

سیستم تلفن ثابت بر روی خطوط تلفنی مخابرات است. در واقع برای این که یک شماره تلفن ثابت داشته باشید، باید به مخابرات بروید و درخواست بدهید تا شماره ای به شما واگذار شود. همان طور که از نام شماره تلفن ثابت، پیداست، محدود به مکان است و فقط در صورتی می توانید از آن استفاده کنید که در مکان مورد نظر حضور داشته باشید.

اما این محدودیت با ریشه کسب و کارهای امروزی که مدام در حرکت و پویایی اند در تضاد است. یعنی اگر می خواهید شماره تلفن ثابتی به طور اختصاصی برای کسب و کار خود تهیه کنید، مجبور هستید که دفتر کاری نیز تهیه کنید و یک نفر را استخدام کنید تا تماس ها را پاسخگویی کند.

با توجه به چالشی که تلفن های ثابت داشتن اینجاست که شماره تلفن ابری یا مجازی به کمک کسب و کارهای امروزی می آید. عملکرد سیستم تلفن مجازی بر روی بستر اینترنت است، بنابراین به مکان خاصی محدودیت ندارد. یعنی شما با تهیه یک شماره تلفن ابری از سرویس دهنده های خدمات دفتر کار مجازی مالک شماره تلفن ثابت می شوید که قادر هستید از هر نقطه گوشه دنیا از آن استفاده کنید. امکاناتی مانند فکس اینترنتی و صندوق صوتی را نیز بر روی خطوط تلفن مجازی دریافت کرد. «مدیرکال» از پیشتازان عرضه خدمات ارتباطی دفتر کار مجازی است.

دفتر کار مجازی چیست و چه تفاوتی با دفتر کار معمولی دارد؟

دفتر کار مجازی نیز مفهومی است که بر اساس سیستم تلفن مجازی شکل گرفته است. ولی چرا مجازی می گویند؟ چگونه می توانیم دفتر کار داشته باشیم، ولی آن دفتر کار واقعی نباشد؟ و در واقع به صورت فیزیکی وجود خارجی نداشته باشد. دفتر کار مجازی به این دلیل به این نام خوانده می شود که برای راه اندازی آن نیازی به یک مکان فیزیکی نیست. به چه صورت؟ شرکت سرویس دهنده یک شماره تلفن ابری در اختیار شما قرار می دهد. بعدا می توانید بر روی شماره تلفن خود سیستم تلفن گویا راه اندازی کنید. شما همچنین می توانید منشی داشته باشید، و همه اینها بدون نیاز به تهیه و اجاره دفتر کار است.

شماره تلفن ابری چگونه برای کسب و کار خود تلفن گویا راه اندازی کنم؟

تلفن گویا

با خریداری بسته تلفن گویا از «مدیرکال» یک شماره تلفن ابری اختصاصی به شما واگذار می شود. شما می توانید برای شماره تلفن خود تا چندین داخلی تعریف کنید. برعکس خطوط تلفن معمولی، این داخلی ها می تواند هر شماره ای، چه ثابت و چه همراه، باشد یعنی روی تلفن ثابت و همراه دایورت شود. بنابراین وقتی کسی با شماره تلفن ثابت اختصاصی کسب و کار شما تماس می گیرد، منویی با توجه به طراحی خود شما برایش پخش می شود و می تواند با شماره گیری هر داخلی به فرد یا واحد مورد نظر وصل شود.

شما می توانید با خریداری بسته «منشی مجازی» به کسب و کار خود دید حرفه ای تر از این نیز ببخشید.

دربـاره مـدیـرکـال….

مدیرکال راهکاری سریع و مدرن برای بهرمندی از خدمات تلفن گویا در سطح کشور می باشد. ما با فراهم سازی زیرساخت قدرتمند مرکز تلفن اَبری بر پایه وُیپ(VOIP) و ارائه خطوط اینترنتی اختصاصی، با بهرمندی از چندین سال تجربه در این زمینه پا به عرصه نهادیم تا خدماتی در خور با هزینه بسیار پایین به کاربران و مشتریان گرامی ارائه نماییم

ارتباط با ما

تهران، نبرد، خ شهید شریفی، گلستان 18، پ 28