خدمات تلفن گویا، روشی مناسب برای ارائه بهینه و اتوماتیک خدمات تلفنی

خدمات تلفن گویا

خدمات تلفن گویا، روشی مناسب برای ارائه اتوماتیک خدمات تلفنی خدمات تلفن گویا: قبل از اینکه بین دستگاه سانترال و خدمات تلفن گویا مقایسه انجام دهیم باید اشاره کرد؛ دستگاه سانترال دستگاهی است که می‌تواند چند خط تلفن محدود شرکت شما را به خطوط داخلی تبدیل کند و باعث می‌شود که چندین کارمند به‌ صورت […]