قابلیت های تلفن گویا چیست؟

تلفن گویا

یک تلفن گویا برای شما چه قایلیت هایی خواهد داشت: تنظیم تلفن گویا شخصی تلفن گویا این امکان را به شما می دهد گه پیام های خوش آمدگویی تنظیم شده و سفارشی خود را ضبط کنید تا مشتری زمان تماس با شما با استفاده از رابط کاربری بهینه شده با کسب و کار شما ارتباط […]

صف تماس در تلفن اینترنتی چیست؟

صف تماس اینترنتی

صف تماس در تلفن اینترنتی چیست؟ صف تماس یک حافظه از تماس ها می باشد که نیاز است پاسخ داده شود. وقتی یک تماس به طور مستقیم  منتقل می شود به ترتیب وارد شدن پاسخ داده می شوند.به این معنی که اگر کسی زودتر تماس گرفته باشد زودتر پاسخ داده می شود. Call queue، یکی […]