تلفن ثابت پیش شماره ۹ چیست؟

تلفن ثابت تهران

اکثرا سوال پرسیده می شود که پیش شماره تلفن ۹ از تهران یا شهرهای دیگر مربوط به کجاست؟ لازم به ذکر است این شماره ها نیز مانند دیگر شماره های مخابراتی کشور است و مالک یک شماره می تواند یک شخصی حقیقی یا حقوقی باشد. لذا امکان معرفی یا شناسایی مالک خط وجود ندارد مگر […]