تلفن ثابت NGN تهران چیست؟

تلفن ثابت ngn

مخفف کلمه Next Generation Network به معنی شبکه نسل جدید است. خطوط تلفن ثابت NGN (Next Generation Network) یا شبکه های نسل آینده،  از مفاهیم فنی و تجاری است که باعث تغییراتی در صنعت مخابرات شده است. هدف از ارائه خدمات نوین NGN کاهش هزینه های سرمایه ای و عملیاتی و هم چنین رضایت دو […]