قابلیت های تلفن گویا چیست؟

تلفن گویا

یک تلفن گویا برای شما چه قایلیت هایی خواهد داشت: تنظیم تلفن گویا شخصی تلفن گویا این امکان را به شما می دهد گه پیام های خوش آمدگویی تنظیم شده و سفارشی خود را ضبط کنید تا مشتری زمان تماس با شما با استفاده از رابط کاربری بهینه شده با کسب و کار شما ارتباط […]