پاسخگویی ارزان با مرکز تماس ابری به تلفن های اداری

مرکز تماس ابری

پاسخگویی ارزان با مرکز تماس ابری به تلفن های اداری پاسخ گویی ارزان با مرکز تماس ابری قصد راه اندازی مرکز تماس ابری دارید؟ شرکت ها برای تمرکز بیشتر بر فعالیت اصلی، به جای راه اندازی مرکز تماس ابری، اقدام به برونسپاری تماس های سازمانی می کنند. یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌ها است که نیاز […]

دفاتر مجازی و چالش‌های قانونی!

دفاتر مجازی و چالش‌های قانونی! با رشد کسب‌وکارهای نوپا و چابک در سایه پیشرفت فناوری اطلاعات، دفاتر کار نیز متناسب با فرهنگ این کسب‌وکارها، شکل تازه  به خود گرفته است. از فضای کار اشتراکی (Co Working Space) گرفته تا مفهوم جدیدی به نام دفتر مجازی (Virtual Office). دفتر کار مجازی به مشتریان خود در ازای […]