سیستم تلفنی الستیکس چیست؟ (elastix)

الستیکس چیست

قابلیت های سیستم تلفنی استریسک توضیح داده و مورد بررسی قرار دادیم. در این مقاله نیز سیستم تلفنی دیگری به نام الستیکس را معرفی خواهیم کرد. سیستم های تلفنی بر مبنای نرم افزار استریسک نوشته می شوند. استریسک به طور معمول فاقد رابط گرافیکی می باشد و شما برای تنظیمات نرم افزار و اعمال تغییرات […]