تلفن گویا چیست؟

تلفن گویا چیست؟

تلفن گویا تلفن گویا چیست؟ زمانی که شما با یک سازمان و اداره یا شرکت تماس می گیرید ، با صدای ضبط شده ای مواجه خواهید شد که از شما می خواهد برای ارتباط برقرار کردن با فرد و یا واحد مربوطه مورد نظر خود عددی را وارد نمایید(مثلا واحد پشتیبانی ، واحد فنی ، […]