Freepbx چیست؟

Freepbx چیست

استریسک به عنوان پردازنده اصلی و الستیکس به عنوان رابط گرافیکی در تلفن های ویپ مورد استفاده قرار می گیرند. در بین نرم افزار های تلفنی، نرم افزار متن باز دیگری به نام FreePbx نیز در تلفن های ویپ، مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار دارای رابط کاربری کاربرپسند(user friendly) می باشد و […]